Nasze Usługi

Firma MARBED specjalizuje się w budowie nowych nadwozi samochodowych, przebudowie i adaptacji wnętrz pojazdów oraz naprawie wind załadowczych.

Posiadamy również doświadczenie w kompleksowej obsłudze uszkodzeń nadwozi i naczep samochodowych, powstałych zarówno wskutek zdarzeń drogowych jak i zużycia eksploatacyjnego. Przygotowujemy kosztorysy napraw, reprezentujemy klienta w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi oraz gwarantujemy solidną i fachową likwidację powstałych uszkodzeń.

Obsługujemy między innymi:
  • zabudowy skrzyniowe, kontenerowe, izotermiczne, chłodnicze, lodownie, koniowozy,
  • wybudowy wnętrz pojazdów: sklejkowe, izolowane.

 

20130313_1019591.jpg